HaminaKotka sataman liikennekasvu nousi kaksinumeroiseksi

Ensimmäisen vuosipuoliskon pitkien työtaistelujen ja sanktioiden jälkeen HaminaKotka sataman liikenne on ollut reippaassa kasvussa. Marraskuusta tuli sataman historian kolmanneksi vilkkain ja liikenneluvuiltaan vain vähän pienempi kuin kaasuputkiliikenteen huippuvuoden 2019 ennätyskuukaudet. Marraskuussa sataman kautta kulki 1 685 713 tonnia tavaraa. Tammi-marraskuussa liikennemäärät nousivat yhteensä 14 634 215 tonniin, joka on 10 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Kevätkauden työtaistelut näkyvät vielä sataman viennissä, joka on 11 kuukauden jälkeen ainoastaan 1,0 prosenttia plussalla. Eniten viennissä kasvoivat kappaletavara (+83,1 %), nestebulk (+23,3 %) ja sahatavara (+3,5 %). Koko vuoden laskussa ovat olleet sellu (-13,4 %) ja paperi (-12,3,%). Lisäksi laskivat luokka ”muu tavara” (-5,3 %) ja kuivabulk (0,4 %).

Tuonnissa sen sijaan kasvu on ollut roimaa. Yhteensä tuontiluvut nousivat 38,3 prosenttia. Suurin lisäys tuli raakapuun tuonnista (+84,6 %), mutta myös kuivabulk (+39,9 %) ja luokka ”muu tavara” (+50,4 %) kasvoivat selvästi. Niin ikään nestebulkkia käsiteltiin 5,0 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tuonnin pääluokista ei laskenut yksikään.

Kauttakulkuliikenne on vuositasolla -3,0 prosenttia edellisvuotta perässä. Sen sijaan kotimaanliikenne on kasvanut huomattavasti (+392,1 %).
Niin ikään kontit ovat nousseet työtaistelujen alhosta (+5,2 %). Laivoja satamassa kävi 2 341, joka on 8,2 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Liikennetilasto marraskuu 2022

The post HaminaKotka sataman liikennekasvu nousi kaksinumeroiseksi appeared first on Kotkan kaupunki.