Hankintasuunnittelupäivä (11.10.2022 klo 9-12)

Jos haluat olla mukana vaikuttamassa kaupungin hankintoihin niin varaa kalenteriisi ja ilmoittaudu mukaan! Tapahtuman pitopaikkana on Kotkan Höyrypanimo, 2. kerros luentosali, Metsontie 41, 48220 Kotka

Päivän teemana on laatupisteyttäminen.

Laatupisteyttämistä tarvitaan esimerkiksi kroonistuvien säähaittoihin hallinnan kehittämiseen eli varautumiseen tai vaikka paikallisten työllistämispalveluiden toteuttamiseen. Itse hankinta voi koskea esimerkiksi kunnossapitotyötä tai pienhankintaa hankinnan ennakoidun kokonaisarvon ollessa koko sopimuskauden ajalta 60 000 euroa. Hankintojen ja laatupisteytyksen kehittämisellä vastataan kaupunkistrategian tavoitteisiin (Kokonaisturvallisuuden kärkikaupunki, valtuuston päätös 23.5.2022).

Muita pisteytysaiheita voivat olla esimerkiksi ympäristötoimet, ympäristösertifiointi, yhteistyö yhdistysten kanssa. Erilaisia kehittämistarpeita ja pisteytysnäkökulmia sekä niiden vaikutuksia on hyvä pohtia etukäteen yhdessä. Näin ymmärretään valmisteluun ja päätöksentekoon menevä aika ennen, aikana ja kilpailutuksen jälkeen.

Tausta

Kevään Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä Kotkan kaupunki nousi Suomen kolmanneksi parhaaksi yrittäjyyskaupungiksi. Kotka oli eniten asemaansa parantanut kaupunki suurten kaupunkien sarjassa. Kuntabarometrissä yrittäjät arvioivat kuntien elinkeinopolitiikkaa ja yrittäjämyönteisyyttä.

Tuoreelta kyselyn tuloksia arvioidessa kaupunkijohtaja Esa Sirviö toi esille kaupungin tavoitteen kiteyttämällä sen sanoihin ”Haluamme jatkossakin kehittää Kotkasta parempaa kasvuympäristöä yrityksille yhdessä yrittäjien ja elinkeinoelämän kanssa”.

Tavoite

Nyt on kotkalaisilla yrittäjillä ja pk-yrityksillä mahdollisuus osallistua yhteistyön kehittämiseen. Kaupungin Tekniset palvelut ja Hankintasuunnittelu ovat käynnistäneet vuoropuhelun pilottihankkeen minkä tavoitteena on löydä yhteistyömalleja miten paikalliset pienyrittäjät ja pk-yritykset saadaan mukaan aktiivisesti kaupungin hankintoihin ja esimerkiksi kokonaisturvallisuuden yhteistyön kehittämiseen. Suunnittelupäivän työpajat toteutetaan yhdessä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin TKI-yksikön kanssa.
Tavoite on, että yhteiskehittämistapahtumasta tulee jokavuotinen.

Käytäthän ilmoittautuessa aiheotsikkoa ”hankintasuunnittelupäivä”.

Ennakkoilmoittautuminen tarvitaan kahvituksiin ja tilavarauksien varmistamiseen. Mukaan mahtuu vain 50 ensin ilmoittautunutta!

Ilmoittautuminen 7.10.2022 kello 12:00 mennessä: toimisto@kotkanyrittajat.fi

Lisätietoja: vesa-Jukka.vornanen@kotka.fi