Kaupunki ostaa seurakunnalta Kyyhkylästä maata 36 hehtaaria

Kotkan kaupunki ostaa Kotka-Kymin seurakunnalta Kyyhkylän-Itärannan alueelta noin 36 hehtaarin laajuisen maa-alueen, joka rajautuu Ahlström Oy:n käytössä olevaan teolliseen kaatopaikkaan. Kaupunginvaltuusto päätti maanhankinnasta kokouksessaan 23.1.

Tavoitteena on laatia alueelle asemakaava, joka mahdollistaa olemassa olevaan kaatopaikka-alueeseen tukeutuvan maanläjitysalueen perustamisen sekä asutusta lähemmäs jäävän alueen muodostamisen virkistysalueeksi.
Kauppahinta alueesta on noin puoli miljoonaa euroa, mikä sisältää korvauksen alueella kasvavasta puustosta. Näin puuston säilyminen metsäisellä alueella voidaan varmistaa.

Lue lisää > Kaupunki on hankkimassa maata Kyyhkylästä maanläjitysalueen ja virkistysalueen muodostamiseksi

Kaupunginvaltuusto päätti myös, että kuntiin mahdollisesti siirtyvät TE-palvelut järjestetään Etelä-Kymenlaaksossa vastuukuntamallilla ja siten, että uudistuksen toteutuessa vastuukuntana toimisi Kotkan kaupunki. Vastuukuntamallin vaativasta kuntien yhteistoimintaelimestä on tarkoitus päättää myöhemmin yhdessä muiden kuntien kanssa.

Työvoimapalvelut aiotaan siirtää valtiolta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.
Työvoimapalvelut siirrettäisiin paikallistasolle siten, että järjestämisvastuullisella taholla on oltava vähintään 20 000:n työvoimapohja, joten järjestämisvastuussa on joko yksittäinen kunta tai kuntien muodostama yhteistoiminta-alue.
Järjestämisvastuullinen vastaa työvoimapalveluiden kokonaisuudesta alueella, mutta esimerkiksi viranomaisen toimivaltaa voidaan siirtää sopimuksellisesti alueen kunnille tai toiselle työllisyysalueelle.

Lue lisää > Kotka haluaa ottaa vastuun TE-palveluiden järjestämisestä

Valtuusto hyväksyi myös Kotkan tulkkivälityskeskuksen henkilöstön siirtosopimuksen ja liikkeenluovutuksen.

Päätös merkitsee sitä, että kaupungin alaisuudessa toimivan tulkkivälityskeskuksen toiminta siirtyy liikkeenluovutuksella Monetra Oy:lle.

Siirron taustalla on se, että soteuudistuksen myötä Kotkan kunnallinen tulkkivälityskeskus ei voi enää myydä palvelujaan toimintansa aloittaneelle hyvinvointialueelle.

Kymenlaakson hyvinvointialue aloitti 1.1.2023 ja se on julkinen toimija. Kuntalain mukaan Kotkan olisi tällaisessa tapauksessa ja markkinoilla olevassa kilpailutilanteessa annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi. Kotkan tulkkivälityskeskuksen toimintaa ei ole yhtiöitetty.

Monetra Oy on Suomen ainoa kuntaomisteinen tulkkaus- ja käännöspalveluja tarjoava toimija, joka tarjoaa tulkkauspalveluja omistaja-asiakkaille. Monetra Oy on voittoa tavoittelematon toimija.
Tällä hetkellä Monetra Tulkkipalvelulla on toimipisteet Oulussa, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Monetran tulkkipalvelun tiimi koostuu laajasta verkostosta, johon kuuluu lähes 400 tulkkia ja kääntäjää sekä asiantuntijayksikkö, joka koordinoi toimintaa.

Kotkan kaupunki siirtyy Monetra Oulu Oy:n osakkaaksi ostamalla yhden Monetra Oulu Oy:n osakkeen hintaan 1290 €. Kotkan Tulkkivälityskeskuksen henkilöstö siirtyy Monetra Oulu Oy:hyn liikkeenluovutuksella.

Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

 

 

The post Kaupunki ostaa seurakunnalta Kyyhkylästä maata 36 hehtaaria appeared first on Kotkan kaupunki.