Kotka haluaa ottaa vastuun TE-palveluiden järjestämisestä

Kotkan kaupunginhallitus on päättänyt ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi kuntiin mahdollisesti siirtyvien TE-palvelujen järjestettävän Etelä-Kymenlaaksossa vastuukuntamallilla ja siten, että uudistuksen toteutuessa vastuukuntana toimisi Kotkan kaupunki.
Vastuukuntamallin vaativasta kuntien yhteistoimintaelimestä on tarkoitus päättää myöhemmin yhdessä muiden kuntien kanssa.

Työvoimapalvelut aiotaan siirtää valtiolta kuntien vastuulle vuoden 2025 alussa. Uudistuksen tavoitteena on nivoa työvoimapalvelut osaksi kunnan elinvoimatyötä sekä tuottaa tehokkaampia ja saavutettavampia palveluita.
Työvoimapalvelut siirrettäisiin paikallistasolle siten, että järjestämisvastuullisella taholla on oltava vähintään 20 000:n työvoimapohja, joten järjestämisvastuussa on joko yksittäinen kunta tai kuntien muodostama yhteistoiminta-alue.
Järjestämisvastuullinen vastaa työvoimapalveluiden kokonaisuudesta alueella, mutta esimerkiksi viranomaisen toimivaltaa voidaan siirtää sopimuksellisesti alueen kunnille tai toiselle työllisyysalueelle.

Kaupunginhallituksen mukaan Kotkan näkökulmasta TE2025-uudistus on siis järkevintä ja vastuullisinta toteuttaa vastuukuntamallilla, jossa Kotkan kaupunki toimii mainittuna vastuukuntana.

Etelä-Kymenlaakson alueella on vastuukuntamallin rinnalla selvitetty myös mahdollisuutta siihen, voisiko järjestämisvastuu olla ammatillisen koulutuksen kuntayhtymällä Ekamilla.
Kokonaisuutta tarkastellessa on huomattava, että uudistuksen myötä valtionosuusrahoitus ohjataan suoraan kunnille, jolloin kunnat vastaavat palvelun tulevista kustannuksista. Mikäli tuleva järjestämismalli olisi kuntayhtymän kautta toteutettu, niin rahaliikenne tulisi joka tapauksessa kiertämään kuntien kautta. Kuntayhtymämallissa päätöksenteko työllisyysasioista siirtyisi luonnollisesti kuntayhtymälle ja sen päätöksentekoelimille, jolloin se olisi etäämmällä kunnan omasta päätöksenteosta ja tällöin kunnista tulisi enemmän tai vähemmän pelkkiä toiminnan rahoittajia.

Kaupunginhallituksen mukaan Ekami itsessään on erittäin tärkeä ja merkittävä yhteistyökumppani kunnille koulutus- ja sitä kautta työllisyysasioissa, mutta työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun sijoittaminen kuntayhtymään siirtäisi päätöksenteon kauemmaksi peruskunnista. Kotkan kaupungin näkökulmasta tämä ei ole perusteltua.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta lukien, on valtakunnallisellakin tasolla korostettu kuntien tulevaa roolia elinvoiman kasvattamisessa. Mikäli työllisyyspalvelut siirtyvät lainsäädännön perustella kuntien järjestämisvastuulle, niin kyse on merkittävästä elinvoimaan vaikuttavasta kokonaisuudesta.

Tällöin tulevaisuuden työllisyyspalvelut tarvitsevat vahvaa koordinointia eri tahojen kanssa, ja tässä mukana tulee olla mukana ainakin alueelliset kehitysyhtiöt, alueelliset koulutusorganisaatiot ja kolmas sektori sekä muut mahdolliset toimijat. Vastuukuntamalli on paras toimintatapa tämän toiminnan koordinoijana.

Etelä-Kymenlaakson alueella heikoin työllisyystilanne on Kotkan kaupungin alueella ja tästäkin perspektiivistä katsellen kaupungin tulee olla itse aktiivinen työllisyyspalveluiden tulevassa järjestämisessä sekä koordinoinnissa, eikä sitä ole syytä ulkoistaa kuntayhtymiin.
Luonnollisesti vastuukuntamallissa tarvitaan jatkossa seudullisen yhteistyöelimen koordinoimaan palveluiden järjestämistä koko seudulla ja sen käytännön organisointiin on useampi mahdollisuus, josta voidaan yhdessä muiden kuntien kanssa päättää myöhemmin.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

 

 

The post Kotka haluaa ottaa vastuun TE-palveluiden järjestämisestä appeared first on Kotkan kaupunki.