Kotka toimii Etelä-Kymenlaakson vastuukuntana TE2024-uudistuksessa

Eduskunta hyväksyi 1.3.2023 lakiehdotuksen, jonka perusteella julkiset työvoima- ja elinkeinopalvelut siirretään valtiolta paikallistasolle vuoden 2025 alussa. Uudistuksessa nykyisten TE-toimistoiden lähes kaikki palvelut siirretään kuntien tai kuntien muodostamien yhteistoiminta-alueiden järjestettäväksi. Uudistuksen tavoitteena on lisätä kuntien elinvoimaa, tuoda TE-palvelut lähemmäksi asiakkaita ja rakentaa paikallisten työmarkkinoiden tarpeisiin sopivia palveluita.

Lainsäädännössä on määritelty, että kunta voi järjestää palvelut itsenäisesti, mikäli kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000.
Etelä-Kymenlaaksossa Kotka on ainoa kunta, jossa vaadittu työvoiman määrä täyttyy, joten työvoimapalveluiden siirtoa paikallistasolle valmistellaan yhteistyössä Etelä-Kymenlaakson kuntien kesken.
Kotkassa, Haminassa, Pyhtäällä, Virolahdella ja Miehikkälässä on tehty poliittiset linjaukset siitä, että valmistelua jatketaan vastuukuntamalliin pohjautuen. Vastuukuntana toimii linjausten mukaan Kotka, joka tulee olemaan vastuussa työvoimapalveluiden lainmukaisesta järjestämisestä koko alueella.

Etelä-Kymenlaaksossa uudistusta on lähdetty valmistelemaan hyvässä yhteistyössä kuntien, TE-toimiston, ELY-keskuksen ja sidosryhmien kesken.
Jotta työvoimapalveluissa päästään ekosysteemimäiseen toimintatapaan, on tärkeää ottaa valmisteluun tiiviisti mukaan alueen keskeiset toimijat, kuten koulutusorganisaatiot, hyvinvointialue ja kolmas sektori. Tavoitteena on luoda alueelle uudenlaista yhteistyötä, joka lisää alueen elinvoimaa ja edesauttaa työnhakijoiden nopeampaa työllistymistä sekä takaa alueen yrityksille hyvät toimintaedellytykset.

 

 

 

 

The post Kotka toimii Etelä-Kymenlaakson vastuukuntana TE2024-uudistuksessa appeared first on Kotkan kaupunki.