Kotkan kaupungilta tukirahoitusta pienyrityksille

Kotkan kaupunki ja Cursor valmistelevat tukipakettia yrityksille, joiden tilanne on vaikeutunut koronatilanteen vuoksi. Uutena tukimuotona Kotka ottaa käyttöön elinvoimalautakunnan 27.4. tekemällä päätöksellä myynnin ja markkinoinnin yrityspalvelusetelin koronasta kärsineiden pienyritysten tukemiseksi.

Tukea jaetaan yhteensä enintään 27 000 euroa.  Kaupunki myöntää yrityspalveluseteleitä enintään 18 kotkalaiselle mikroyritykselle myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Tuen suuruus on 2 000 euroa, josta yrityksen omavastuu on 500 euroa. Tuki kohdistetaan koronasta kärsineiden yritysten myynnin ja markkinoinnin toimenpiteiden aktivointiin sekä yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittämiseen. Setelit arvotaan kriteerit täyttävien hakijoiden kesken. Yrityspalveluseteliä haetaan Cursor.fi -sivuilla olevan hakulomakkeen kautta. Tavoiteaikataulu haun avautumiselle on 17.5.2021. Hakukriteerit määritellään tarkemmin haun avautumiseen mennessä.

Cursor kilpailuttaa yrityspalvelusetelin tuottajat. Yrityspalvelusetelin 2021 palveluntarjoajiksi voivat hakea Kotkaan rekisteröidyt myynnin ja markkinoinnin palveluita tuottavat yritykset. Palveluntarjoajien hakuaika alkaa huhti-toukokuun vaihteessa.

Hakujen avautumisesta ja yksityiskohdista tiedotetaan erikseen.

Muut tukitoimet koronasta kärsineille yritykselle

Kotkan kaikki tukitoimet kootaan yhteen huhti-toukokuun aikana ja tulevat sisältymään erilaisia toimenpiteitä, yrityspalvelusetelin lisäksi mm.

tehostettua vuorovaikutusta yritysten kanssa, yritysten tarpeiden kuuleminen tukitoimien valmistelussa ja kohdistamisessa.
mahdolliset maksuaikojen pidennykset
julkisiin hankintoihin liittyvät toimenpiteet, joilla edistetään hankintojen kohdistumista paikallisesti.
tehostettu viestintä, neuvonta ja opastus yrityksille yritystukien hakemiseksi (kustannustuki ja sulkemiskorvaus)
Yrittäjän tukiverkko -hankkeen puitteissa on jaossa koronasta kärsiville yrityksille 30 000 € tukirahoitus asiantuntijapalveluiden käyttöön. Yritys voi hakea Cursorilta ulkopuolisen asiantuntijan apua toiminnan sopeuttamiseen ja kehittämiseen (tuki on arvoltaan 1000 €/yritys).
”Osta läheltä Kotka-Hamina” -facebookryhmän aktivointi.

 

 

 

The post Kotkan kaupungilta tukirahoitusta pienyrityksille appeared first on Kotkan kaupunki.