Liikenne satamassa on vahvassa kasvussa

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-lokakuussa lähes 13 miljoonaa tonnia tavaraa (12 945 689), joka on 7,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Liikenne on loppukesästä asti ollut vahvassa kasvussa ja kokonaisliikenne on vuoden loppua kohti nousemassa korkealle tasolle huolimatta koko alkuvuotta rasittaneista työtaisteluista ja transitoliikenteen osittaisista sanktioista.

Sataman vientiliikenne nousi plussalle 0,2 prosenttia. Eniten kasvoivat nestebulkin (+29,6 %), kappaletavaran (+75,0 %) ja sahatavaran (+5,6 %) laivaukset. Viennissä miinuksella ovat yhä alkuvuoden lakkojen rasittamat sellu (-15,1 %) ja paperi (-13,8 %). Myös luokka ”muu tavara ” väheni (-3,1 %).

Tuontikuljetukset ovat erittäin vahvassa kasvussa (+31,3 %). Suurin lisäys tulee raakapuun tuonnista (+68,8 %), mutta myös kuivabulkissa (+43,5 %) ja luokassa ”muu tavara” (+54,1 %) kasvu on huomattavaa. Kappaletavarakuljetukset lisääntyivät (+6,7 %).
Kauttakulkuliikenne eli transito on jäljessä viime vuotta -4,3 prosenttia.
Kotimaanliikenne sen sijaan on moninkertaistunut kuluvan vuoden aikana.
Kontteja käsiteltiin 3,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Laivoja kävi tarkastelujaksolla 2090, joka tarkoittaa 6,6 prosentin kasvua.
Perustaltaan sataman liikennenäkymät myös jatkossa ovat varsin hyvät. Ratkaisevaa tulevaisuudessa on kuitenkin jatkuvatko ruokaketjuun kuuluvien lannoitteiden rautatiekuljetukset Venäjältä HaminaKotka satamaan ja sitä kautta maailman ruokahuoltoon.

HaminaKotka Satama_liikennetilasto lokakuu 2022

The post Liikenne satamassa on vahvassa kasvussa appeared first on Kotkan kaupunki.