Loppuvuosi oli satamassa erittäin vilkas – saavutuksena historian toiseksi paras tonnimäärä

Vuoden 2022 kokonaisliikenne HaminaKotka satamassa oli 16 265 242 tonnia, joka on sataman historian toiseksi paras. Edellisvuoteen nousua kertyi 11,6 prosenttia.

Työtaisteluiden ja sanktioiden rasittama alkuvuosi oli satamalle mollivoittoista aikaa. Työrauhan palattua ja sanktioiden vaikutusten selkiydyttyä vuoden 2022 jälkimmäinen puolisko oli erittäin vauhdikas. Erityisesti kaksi viimeistä kuukautta olivat poikkeuksellisen vahvoja.

HaminaKotka sataman vienti kasvoi kaksi prosenttia. Eniten lisäystä viennissä tuli kappaletavaraan (+90,6 %), nestebulkkiin (+21,3 %) ja kuivabulkkiin (+5,7 %). Laskua oli työtaistelun rasittamissa sellussa (-13,0 %) ja paperissa (-11,9 %). Myös luokka ”muu tavara” laski (-1,9 %). Sahatavaran laivaukset olivat lähes edellisvuoden tasolla  (-0,2 %).

Tuonnin puolella nousua kertyi peräti 41,7 prosenttia. Suurin kasvu tuli raakapuun tuonnissa (+98,8 %). Luokka ”muu tavara” kasvoi myös reippaasti (+52,8 %), samoin kuin kuivabulk (+45,8 %). Kasvun puolella olivat myös kappaletavara (+4,6 %) ja nestebulk (+2,0 %). Tuonnissa ei laskenut yksikään pääluokka.

Kauttakulkuliikenne väheni 0,4 prosenttia. Kotimaanliikenne yli kolminkertaistui (+332,5 %). Kontteja käsiteltiin satamassa 6,0 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Laivoja satamassa kävi 2 575, joka on 9,8 prosenttia enemmän kuin vuosi aiemmin.

HaminaKotka Sataman merkittävä D-osan investointihanke Mussalon satamanosassa on nyt edennyt vaiheeseen, jossa D0-laituriosuus on otettu sataman operatiiviseen käyttöön 27.12.2022. Nyt käyttöönotettu D-altaan päätylaituri on pituudeltaan 153 metriä ja tulee ensivaiheessa palvelemaan Mussalon D-osan selluterminaalien tarpeita.

Kesän 2023 aikana D0-alueelle rakennetaan vielä uusi työkoneportti kulunvalvontajärjestelmineen sekä kiinteä aita erottamaan terminaali- ja laiturialuetta.

Mussalon D-osan tämän projektin viimeinen vaihe eli laiturit D2 ja D3 alueen eteläpäähän, rakennetaan valmiiksi vuoden 2023 aikana, jolloin laitureiden kokonaispituus D-osalla on 700 metriä. D-osasta on jo nyt muodostunut kansainvälisesti merkittävä selluliikenteen logistiikkakeskittymä ja kokonaisuuden valmistuttua se tarjoaa ensiluokkaisen toiminta-alueen kansainvälisille metsäteollisuuden liikennevirroille.

Sataman näkymät vuodelle 2023 ovat periaatteessa varsin myönteiset. Ratkaisevaa kokonaisliikenteen kannalta on kuitenkin se jatkuvatko itäiset raidekuljetukset, jotka satamalla ovat pääosin ruokaketjuun kuuluvia lannoitekuljetuksia.

The post Loppuvuosi oli satamassa erittäin vilkas – saavutuksena historian toiseksi paras tonnimäärä appeared first on Kotkan kaupunki.