Maailmantilanne ja trendit vaikuttavat Kotkan keskustojen kehitykseen

Vuosittaisen kaupunkikeskustojen elinvoimalaskelman tuloksissa näkyy maailmantilanteen ja trendien vaikutus. Seurantaa tehdään Suomessa noin 40:ssä kaupungissa ja Kotkassa laskennassa ovat mukana Kotkansaari ja Karhula sekä kaupalliset keskittymät Jumalniemi ja Sutela. Kotkan elinvoimalaskennassa on mukana yhteensä 589 liiketilaa.

Kotkan tyhjien liiketilojen määrät ovat kansallisessa keskiarvossa, eli noin 11 % liiketiloista. Kun verrataan kaupunkikeskustojen kaupallista tiiviyttä, eli kuinka monta kauppaa ja ravintolaa mahtuu keskustan pinta-alaan, olemme kansallisen keskiarvon yläpuolella.

Kokonaistuloksista selviää, että Kotkan elinvoima on hieman laskenut, koska lauantaisin palvelevien kauppojen ja ravintoloiden määrä on laskenut ja Karhulaa lukuun ottamatta tyhjien liiketilojen määrä on kasvanut.

Liiketilojen lukumäärän kehitys Kotkan keskustoissa ja keskittymissä 2020–2023

Kauppojen määrä on laskenut (-16 kpl), ravintoloiden määrä on pysynyt ennallaan.
Arkipäivä luokka, eli lauantaisin kiinni olevat liikkeet, on sen sijaan kasvanut selvästi sekä keskustassa että keskittymissä (yhteensä +21 kpl).
Tyhjien liiketilojen määrä on kasvanut keskustassa ja Jumalniemessä ja laskenut Karhulassa (yhteensä lisääntyneet +7 kpl).
Liiketilojen kokonaismäärä on hieman kasvanut (+10 kpl).

Elinvoimalaskennan tuloksiin vaikuttaa nyt jo kolme vuotta kestänyt maailmantilanne sekä kaupan rakennemuutos, verkkokaupan yleinen vahvistuminen ja etätyön yleistyminen. Asiakasvirrat saattoivat keskustassa koronavuonna 2020 jopa puolittua, mutta nyt ne ovat osin jo palautuneet. Osa liikkeistä kertoo myynnin jopa ylittäneen koronaa edeltävän tason vuoden 2023 kahden ensimmäisen kvartaalin aikana.

Kehittämisyhtiö Cursor Oy:n yrityspalvelujohtaja Elina Reijasalo kertoo, että kotkalaiset yrittäjät ovat osallistuneet ahkerasti Cursorin järjestämiin koulutuksiin. Osallistujamäärä on kolminkertaistunut kolmen viimeisen vuoden aikana. Cursor tarjoaa myös maksuttomia, kaiken kokoisten yritysten käytettävissä olevia neuvontapalveluita.

”Olemme kuunnelleet yritysten tarpeita hyvin herkällä korvalla ja vastanneet kysyntään. Lisäksi erilaiset verkostoitumistapahtumat ja ahkera vuoropuhelu kaupungin edustajien kanssa on tuottanut positiivista tulosta kaupungin yritysilmapiirille. Viime vuonna kuntabarometrissa Kotka saavutti kolmannen sijan kokoluokkansa vertailussa”, Reijasalo kertoo.

”Tarvitaan tiivistä yhteistyötä kaupungin, kauppakamarin, yrittäjäjärjestöjen ja oppilaitosten kanssa, jotta pidämme keskustojen elinvoimaa yllä. Jokainen kaupunkilainen voi myös vaikuttaa omilla päätöksillään elinvoimaisuuteen. Meillä on Kotkassa monipuolinen tarjonta kauppoja, palveluja ja ravintoloita, joita kannattaa suosia ja käyttää. Palvelujen ja liikkeiden jatkumo on meistä jokaisesta kiinni”, muistuttaa Kotkan Kauppatie ry:n toiminnanjohtaja Niina Härkönen.

Kotkan Kauppatie ry kehittää Kotkan kaupunkikeskustojen ja kaupallisten keskusten elinvoimaa, vetovoimaisuutta ja viihtyisyyttä.

The post Maailmantilanne ja trendit vaikuttavat Kotkan keskustojen kehitykseen appeared first on Kotkan kaupunki.