Sataman tuonti kasvussa ja vienti laskussa

HaminaKotka sataman kautta kulki tammi-kesäkuussa 7 197 135 tonnia tavaraa, joka on 5,9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Liikenteen vähemisen syyt juontavat lähes koko kevään kestäneisiin metsäteollisuuden työtaisteluihin.

Vientiliikenne laski 9,7 prosenttia. Suurin osa vähentymisestä tuli metsäteollisuustuotteista. Sellua käsiteltiin 34,4% ja paperia 21,4% vähemmän kuin samaan aikaan vuonna 2021. Niin ikään kuivabulkin käsittely laski 20,5 prosenttia. Noususuunnassa olivat nestebulk (+26,1 %), kappaletavara (+54,7 %) ja työtaisteluiden ulkopuolella ollut sahatavara (+3,3 %).

Tuontiliikenne kasvoi 6,6 prosenttia. Eniten lisääntyivät luokka ”muu tavara” (+47,7 %), kuivabulk (+17,6 %) ja kappaletavara (+6,3 %). Tuonnissa väheni nestebulk (-3,3%).

Ukrainan tilanne on vaikuttanut HaminaKotka sataman kauttakulkuliikenteeseen jo jonkin verran. Tarkastelujaksolla transito väheni 12,3 %.
Kotimaanliikenteessä tavaraa kuljetettiin noin kymmenkertaisesti viime vuoteen nähden. Määrät ovat kuitenkin yhä varsin pieniä.
Kontteja käsiteltiin 6,0 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Geopoliittinen ja maailman talouden ympärillä vallitseva epävarmuus vaikeuttaa liikenne-ennusteen tekemistä huomattavasti. Mikäli ulkoiset tekijät kuitenkin pysyvät samoina kuin tällä hetkellä, arvioidaan kesän liikenteen pysyvän varsin hyvällä tasolla.

Liikennetilasto kesäkuu 2022

The post Sataman tuonti kasvussa ja vienti laskussa appeared first on Kotkan kaupunki.