Solariumlaitteet

Solariumlaitteen käyttöönotosta on tehtävä ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle alla olevalla lomakkeella. Solariumlaitteita voidaan valvoa terveydensuojelutarkastusten yhteydessä. Tarkastukset raportoidaan Säteilyturvakeskukselle, joka päättää mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Solariumlaitteen käyttö tulee aina olla valvottua.

Ilmoitus solariumlaitteen käyttöönotosta

 

The post Solariumlaitteet appeared first on Kotkan kaupunki.