TE-palveluiden siirto kunnille tuo Kotkalle uuden lakisääteisen tehtävän

TE-palveluiden siirto kunnille tuo Kotkan kaupungille merkittävän uuden lakisääteisen tehtävän, kun Kotka järjestää vuoden 2025 alusta alkaen julkiset työvoimapalvelut koko Etelä-Kymenlaaksossa. Uudistuksen valmistelu on hyvässä vaiheessa ja valmistelua tehdään tiiviissä yhteistyössä alueen kuntien ja laajan sidosryhmäverkoston kesken.

Vuoden 2025 alussa julkiset työvoimapalvelut siirtyvät kuntien, tai kuntien muodostamien yhteistoiminta-alueiden järjestämisvastuulle ja valtiolliset TE-toimistot lakkautetaan. Tavoitteena uudistuksessa on luoda tehokkaat, alueiden tarpeisiin vastaavat työvoimapalvelut.

Etelä-Kymenlaaksossa työvoimapalvelut tullaan järjestämään Kotkan, Haminan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän yhteistyönä siten, että Kotkan kaupunki toimii vastuukuntana ja vastaa palveluiden järjestämisestä koko alueelle.

Etelä-Kymenlaaksossa on edetty valtakunnallisesti arvioiden etujoukoissa uudistuksen valmistelussa. Kaikki Etelä-Kymenlaakson kunnat ovat hyväksyneet valtuustotason päätöksillä sopimuksen kuntien välisestä yhteistoiminnasta. Viimeisenä päätöksen teki Kotkan kaupunginvaltuusto 25.9.2023.
Sopimukset tulee toimittaa Työ- ja elinkeinoministeriöön kahden viikon kuluttua sopimusten hyväksymisestä, kuitenkin viimeistään 31.10.2023. Etelä-Kymenlaaksossa yhteistyösopimus on laadittu tiiviissä kuntien välisessä yhteistyössä ja kaikista kunnista on ollut edustus sopimusneuvotteluissa.
Sopimuksen yhteydessä TEM:iin tulee toimittaa lakisääteinen suunnitelma työvoimapalveluiden järjestämisestä. Suunnitelmassa on kuvattu valmisteluvaiheen mahdollistamalla tasolla muun muassa laissa tarkoitettujen tehtävien hoitamiseen varattavat resurssit, laissa tarkoitettujen palvelujen tuottamista ja kohdentamista koskevat ratkaisut, toimipisteiden määrä ja sijoittuminen sekä varautuminen rakennemuutostilanteisiin.

Laajassa kokonaisuudessa yli 100 tehtävää

TE-palveluiden siirto kunnille tuo siis Kotkan kaupungille merkittävän uuden lakisääteisen tehtävän. Kyseessä on laaja kokonaisuus, johon sisältyy yli sata tehtävää.

Etelä-Kymenlaaksossa uudistusta valmistellaan haastavassa tilanteessa, jossa suhdanteet näyttävät heikentyvän kautta linjan. On tärkeää, että alueella tullaan tarjoamaan oikea-aikaisia, sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaiden tarpeisiin vastaavia palveluita vuoden 2025 alusta alkaen.

”Tulevaisuudessa häämöttää myös isoja työvoimatarpeita liittyen akkuteollisuuden tarpeisiin. Etelä-Kymenlaaksossa on pystyttävä huolehtimaan alueen veto- ja pitovoimasta, jotta osaajat eivät karkaa alueelta. Tämä vaatii meiltä monien toimijoiden tiivistä alueellista yhteistyötä. Uudistuksen valmisteluun on jo tässä vaiheessa osallistettu laaja joukko toimijoita ja sidosryhmiä, mm. Cursor Oy, Kymenlaakson hyvinvointialue, Ekami ja 3. sektorin toimijat”, kertoo Kotkan kaupungin TE24- projektipäällikkö Tea Aho.

Uudistus tehdään yhdessä TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa. Uudistuksen yhteydessä Kotkan kaupungille siirtyy valtion palveluksesta, nykyisestä TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta, arvioiden mukaan noin 80 työntekijää.
”Uudistuksen valmistelussa ja toimeenpanossa on erityisen tärkeää, että työntekijät otetaan lämpimästi vastaan Kotkan kaupungin organisaatioon. Työntekijöiden mukana siirtyy paljon osaamista ja kokemusta työllisyyden hoitoon liittyen. Jatkossa Kotkan kaupunki on vastuussa siitä, että julkiset työvoimapalvelut vastaavat työmarkkinoiden, yksilön ja työnantajien tarpeisiin koko Etelä-Kymenlaakson alueella”, Tea Aho muistuttaa.

The post TE-palveluiden siirto kunnille tuo Kotkalle uuden lakisääteisen tehtävän appeared first on Kotkan kaupunki.