Toni Vanhalasta Kotkan uusi kehitysjohtaja

48-vuotias, Karhulassa syntynyt ja nyt Pyhtäällä asuva Toni Vanhala on valittu Kotkan uudeksi kehitysjohtajaksi. Kotkan kaupunginhallituksen päätös valinnasta oli yksimielinen.

Magister Artium (M.A.)Toni Vanhala työskentelee parhaillaan Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursor Oy:n palveluksessa Invest In -yksikön senior advisor -tehtävässä.
Hän on toiminut Kymenlaakson Liiton kansainvälisten asiain päällikkönä yli 9 vuotta, vs. aluekehitysjohtajana noin 5 kuukautta sekä aluekehityssuunnittelijana noin 5 vuotta.
Lisäksi hän on toiminut Kotkan vs. kehitysjohtajana reilut 9 kuukautta.
Vanhala on työskennellyt useita vuosia sekä Europarlamentin jäsenen kotimaan avustajana että kansanedustajan avustajana. Vanhalan työkielet ovat suomi, ruotsi, englanti ja saksa.

Kotka panostaa risteilijäliikenteen kehittämiseen

Kaupunginhallitus päätti myös, että Kotka rahoittaa seudun risteilijäliikennetoiminnan kehittämistä seuraavien kolmen vuoden aikana yhteensä 99 000 eurolla.

HaminaKotka Satama Oy:n osuus toiminnan kehittämisestä vuosina 2023–2025 on 186 450 euroa ja Haminan kaupungin 66 000 euroa.

Tavoitteena on kehittää risteilijäliiketoimintaa elinkeinoalana, joka merkittävästi lisää palveluyritysten liikevaihtoa, työllistämismahdollisuuksia sekä uusien yritysten syntymistä.

Risteilijäliiketoimintaan liittyvä yhteistyö on myös edelleen tärkeää Kotkan ja seudun matkailun sekä erityisesti Kantasataman alueen kehittämisen kannalta.
Yhteistyösopimus mahdollistaa jatkon vuodesta 2013 aloitetulle systemaattiselle työlle Kotkan ja Kotkan-Haminan seudun nostamiseksi merkittäväksi kansainvälisen risteilijäliikenteen käyntikohteeksi. Tällä hetkellä on saavutettu tasainen noin kahdenkymmenen aluskäynnin kysyntä kausitasolla.

Tavoitteena on vähintään ylläpitää saavutettu taso, mikä tarkoittaa alueelle noin 40 000 kausittaista risteilyvierasta. Tämän arvioidaan tuovan noin 6,5 miljoonan euron aluetaloustulon suoraan palveluyrittäjille.

Aiempi yhteistyösopimus risteilyliiketoiminnan kehittämisestä on ollut voimassa Kotkan ja Haminan kaupunkien ja HaminaKotka Satama Oy:n välillä vuosina 2020–2022.

Kaupunginhallituksen esityslista on luettavissa osoitteessa www.kotka.fi/esityslistat

 

The post Toni Vanhalasta Kotkan uusi kehitysjohtaja appeared first on Kotkan kaupunki.