Työllistämisen kuntalisä

Sivua ollaan päivittämässä (29.11.)

Kotkan kaupunki haluaa olla mukana vaikuttamassa työllistymiseen kaupungin alueella. Tähän tarkoitukseen on tarjolla taloudellista tukea kaupungin alueen toimijoille. Taloudellisen tuen tarkoituksena on madaltaa toimijoiden työllistämiskynnystä.

Kuntalisä yhdistyksille

Kotkan kaupunki myöntää kuntalisää Kotka-Haminan seudun yhdistyksille, jotka palkkaavat työntekijän palkkatuella. Kuntalisää voivat hakea yhdistykset työttömälle, jonka vakituinen asuinkunta on Kotka. Kuntalisän määrä riippuu asiakkaan tilanteesta ja kuntalisän määrä lasketaan tapauskohtaisesti.

Kotkan yhdistysten kuntalisän säännöt 2023

Nuorten työllistämisen kuntalisä

Kotkan nuorten kuntalisän säännöt 2023

Kuntalisän hakeminen

Kuntalisiä anotaan hakemuksella, johon liitetään jäljennökset työvoimatoimiston palkkatukitukipäätöksestä ja työsopimuksesta. Nuorten kuntalisässä riittää kopio työsopimuksesta. Hakemukseen kirjataan selvitys työllistetyn palkkauskustannuksista. Kuntalisää myönnetään siinä järjestyksessä, kuin hakemuksia tulee. Lisää ei voi varata tulevalle ajalle.

Kuntalisä maksetaan takautuvasti maksatushakemusta vastaan. Maksuhakemus on toimitettava viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Maksatushakemuksen liitteenä on oltava jäljennös palkkakuitista ja selvitys lomarahasta.

Kuntalisähakemus ja kuntalisän maksatushakemus toimitetaan osoitteeseen

Kotkan kaupunki, hyvinvoinnin ja terveydenvastuualue, Kauppakatu 3 A (2krs), 48100 Kotka

The post Työllistämisen kuntalisä appeared first on Kotkan kaupunki.