Valvooko terveydensuojeluviranomainen sinun kauneudenhoitopalveluidesi tuottajaa?

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö valvoo säännöllisesti Kotkan ja Pyhtään alueella toiminnanharjoittajia, jotka myyvät solariumpalveluja sekä ihoa rikkovia toimintoja.

Ihoa rikkoviksi toiminnoiksi katsotaan esimerkiksi tatuointi, lävistäminen (pois lukien ampumalla tehtävät korvien rei’itykset), verikuppaus, akupunktio, kestopigmentoinnit ja täyteainepistokset. Lisäksi säännöllisesti valvotaan kauneushoitoloita, joissa tuotetaan erityistä hygieniaa edellyttäviä palveluja, kuten kasvo-, käsi- ja jalkahoitoja.

Edellä luetelluista palveluista ja toimipaikoista tulee tehdä ilmoitus Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon palveluyksikköön ennen toiminnan aloittamista.

Terveystarkastaja suorittaa valvontakäynnin ilmoituksen saapumisen jälkeen ja jatkossa noin neljän vuoden välein, mikäli toiminnassa ei havaita sellaisia epäkohtia, jotka edellyttäisivät tiheämpää valvontatarvetta.

Vähäriskinen ja muualla kuin liiketilassa tapahtuva toiminta

 Mitä kauneudenhoitopalveluja puolestaan ei valvota säännöllisesti?

Lainsäädännössä säännöllisen valvonnan ulkopuolelle on rajattu vähäisen hygieniariskin palvelut, kuten tavanomaiset parturi- ja kampaamopalveluina annettavat hiustenleikkuu, värjäys ja parranajopalvelu, hierontapalvelut ja vastaavat ihon alapuolisiin kudoksiin vaikuttavat hoidot. Perinteisesti kauneudenhoitopalveluiksi mielletyt ripsipidennykset, ripsien tai kulmakarvojen taivutukset ja värjäykset sekä ihokarvojen poistot vahauksella tai sokeroinnilla on myös rajattu säännöllisen valvonnan ulkopuolelle.

Terveystarkastaja valvoo kauneudenhoitopalveluja vain liiketiloissa tai kodin yhteyteen rakennetuissa erillisissä toimitiloissa.

Mikäli palvelu tuotetaan kodin asuinkäytössä olevissa tiloissa tai yleisessä tilassa, esimerkiksi kauppakeskuksen käytävällä, ei toimintaan kohdistu säännöllistä valvontaa. Näihinkin toimintoihin voidaan suorittaa valvontaa valitusten perusteella, mikäli on aihetta epäillä asiakkaille aiheutuvan vakavaa terveyshaittaa.

Terveystarkastaja ei myöskään valvo sellaisia hoitotoimenpiteitä, jotka annetaan terveydenhuoltona esimerkiksi julkisen terveydenhuollon yksikössä tai yksityisen terveydenhuollon palveluna. Näitä toimintoja valvoo terveydenhuollon valvontaviranomainen Valvira yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa. Osa toimenpiteistä ovat kuitenkin sellaisia, että niitä voidaan antaa joko osana terveydenhuoltoa tai sen ulkopuolella kuten akupunktio, ns. kuivaneulaus tai jalkahoito.

Tilojen ja toimintojen valvonnan sisältö

Tarkastuskäynnillä liiketiloihin ja toimintoihin terveystarkastaja arvioi tilojen kunnon, tarkoituksenmukaisuuden ja terveydelliset olosuhteet eli ilmanvaihdon riittävyyden, sisäilman laadun, meluisuuden ja lämpötilan. Tarkastuksilla korostuvat toiminnan hygieenisyyteen liittyvät seikat, kuten tilojen ja pintojen puhtaus sekä henkilökunnan toimintatapojen hygieenisyys.

Erityistä huomioita kiinnitetään toiminnassa käytettävien välineiden ja laitteiden puhdistus- ja desinfiointi-/sterilointimenetelmiin sekä välineiden ja laitteiden säilytykseen puhdistamisen jälkeen. Palvelun terveellisyydestä ja turvallisuudesta vastaa aina palvelun tuottaja. Tarkastuksilla selvitetään myös toiminnanharjoittajan omavalvonnan toimivuutta eli kuinka toiminnanharjoittaja on arvioinut toimintaansa liittyviä riskejä ja mitä riskinhallintakeinoja on käytössä.

Kuinka yksittäinen kuluttaja voi vaikuttaa kauneudenhoitopalvelujen turvallisuuteen?

Jokainen kuluttaja voi omilla valinnoillaan ja toimenpiteillään vaikuttaa ostamansa palvelun turvallisuuteen. Valitsemalla luotettavan, erillisessä liiketilassa tai kodin yhteyteen varatussa erillisessä tilassa toimintaa harjoittavan palveluntuottajan tietää, että toimintaan kohdistuu myös säännöllistä viranomaisvalvontaa.

Toiminnanharjoittajan markkinointimateriaalista voi arvioida luotettavuuteen liittyviä asioita: onko markkinointimateriaali helposti saavutettavissa ja ovatko toiminnanharjoittajan yhteystiedot kattavat. Kuluttajan on tarpeen noudattaa ohjeita, joita hänelle annetaan ennen palveluun tuloa ja sen jälkeen. Esimerkiksi useat tatuointiin, lävistämiseen ja kauneudenhoitoon liittyvät palvelut voidaan tuottaa turvallisesti vain, kun asiakas noudattaa ennakko- ja jälkihoito-ohjeita.
Osassa palveluja on tarpeen selvittää asiakkaan terveydentilaa ja lääkitystä ennen toimenpidettä, jolloin tietoja ei tule vääristellä. Palvelussa havaitsemistaan epäkohdista voi tehdä ilmoituksen terveystarkastajalle asian selvittämiseksi.

Kauneudenhoitopalveluihin liittyvissä asioissa voi Kotkassa olla yhteydessä ympäristöterveydenhuollossa terveystarkastaja Mirva Lahtelaan, puh. 044 702 4807, sähköposti mirva.lahtela@kotka.fi

The post Valvooko terveydensuojeluviranomainen sinun kauneudenhoitopalveluidesi tuottajaa? appeared first on Kotkan kaupunki.