Yritysten ja yrittäjien usko tulevaan on koetuksella Kymenlaaksossa

Pk-yritysten odotukset koko maassa ovat parantuneet hieman viime keväästä. Energiakriisin ja Ukrainan sodan vaikutusten tasaantuminen ovat palauttaneet odotuksia, osoittaa Suomen Yrittäjien, Työ -ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Finnveran yhteistyössä teettämä pk-yritysbarometri, johon vastasi liki 5 000 pk -yrittäjää.

Sen sijaan Kymenlaaksossa odotukset ovat muuta maata reilusti heikommat. Viime kuukausina Kymenlaaksossa on tapahtunut useita konkursseja ja merkittävien tuotantolaitosten lakkauttamisia. Viimeisin on Stora Enson Sunilan tehtaan lakkauttamispäätös, joka ei välttämättä jääne viimeiseksi. Synkät uutiset ovat saaneet yritykset ja yrittäjät hyvin epävarmoiksi tulevan suhteen Kymenlaaksossa, etenkin tulevaisuuden näkymät Kotka-Hamina seudulla nähdään hyvinkin heikkoina.

Yritysten ja yrittäjien usko tulevaan on koetuksella Kymenlaaksossa. Uudet työpaikat ovat syntyneet jo yli 20 vuotta pääsääntöisesti pk yrityksiin. On ymmärrettävää, että julkiset toimijat, mm. elinkeinoyhtiöt uskovat suurten teollisen mittakaavan hankkeiden pelastavaan voimaan. Viimeistään nyt olisi kuitenkin syytä havaita tosiasia, että juuri pk yritykset ovat työllistäneet parhaiten viimeiset 20 vuotta ja suuryritykset lopettaneet työpaikkoja”, toteaa Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen.

”Nyt tarvitaan koko maakunnan yhteistä ja yksituumaista edunvalvontaa. Pk yritysten tulevaisuuden puolesta on syytä tehdä entistä aktiivisemmin työtä. Kuntien elinkeinoyhtiöt tekevät tärkeää työtä ja odotukset niitä kohtaan nousevat. Nyt voisi olla hyvä hetki käydä avoin keskustelu, että saataisiinko elinkeinopolitiikkaan ja maakunnan edunvalvontaan enemmän tehoa, jos maakunnan elinkeinoyhtiöt yhdistettäisiin ja niiden työtä tehostettaisiin”, sanoo aluejohtaja Jääskeläinen.

Epävarmuus heikentää halua investoida, pk yritykset pitävät työvoimastaan kiinni

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.

”Tunnelmat pk-yrityskentässä ovat valitettavan vaisut. Myönteistä on, että pk-yritykset pyrkivät pitämään nykyisestä henkilöstöstään kiinni ja näin se on ollut aina. Pk -yrityksissä työllistetään ja pidetään henkilöstä viimeiseen saakka kiinni, sanoo rakennusneuvos”, yrittäjä Veli Hyyryläinen.

14 prosenttia pk-yrityksistä aikoo lisätä henkilökunnan määrää. Sen sijaan yli kymmenes yrityksistä odottaa henkilöstönsä määrän vähentyvän. Suurin joukko, 74 prosenttia pk-yrityksistä, aikoo kuitenkin säilyttää nykyisen henkilöstömääränsä.

”On turha haaveilla, että valtio voisi tukipaketeilla korjata heikkenevän suhdannetilanteen, mutta toki yhteiskunnan tekemillä tilauksilla on nyt merkitystä. Toivottavaa on, että nyt laitetaan koulut ja julkiset tilat kuntoon ja edistetään vihreää siirtymää investointien avulla. Jos yhteiskunta ei laita talouteen vauhtia ja tee julkisia tilauksia rakentamiseen ja infraan nyt, niin pyörät pysähtyy ja talous hyytyy pahoin”, sanoo yrittäjä Hyyryläinen.

”Uudet sote alueet voisivat arvioida tilatarpeensa ja laittaa investointeihin vauhtia. Nyt ei ole järkevää tehdä mammutteja vaan nokkelia ja joustavia rakentamisen ratkaisuja ja näin työllisyysvaikutukset kohdistuvat useampaan yritykseen, paikallisiin pk -yrityksiin”, toteaa yrittäjä Hyyryläinen.

Kustannusten nousuvauhti taittumassa

Tuotantokustannusten, kuten raaka-aineiden hintojen, nousuodotukset ovat yrityksissä vähentyneet viime vuoden syksyn huipustaan. Samalla pk-yritysten myyntituotteiden ja -palvelujen hinnoitteluvaran kasvu on hieman hidastunut.

Yritysten omassa tuotannossaan käyttämien välituotteiden, kuten osien ja raaka-aineiden, hintojen odotetaan nousevan lähes puolitoista kertaa nopeammin kuin lopputuotehintojen. Ero tuotantokustannusten ja yritysten myymien lopputuotteiden hintojen välillä on silti kaventumassa.

”Hintojen nousunopeuden taittuminen näkyy kuluttajahintojen lisäksi myös pk-yritysten kustannuksissa. Pahin inflaatio vaikuttaa siis olevan rauhoittumassa, mikä on positiivinen uutinen niin kuluttajille kuin pk-yrityksille”, sanoo Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus.

Rahoituksen saatavuus heikentynyt

Kymen yrittäjistä lähes kolmanneksella on ollut tarve hankkia rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Yleisimmin rahoitusta on haettu investointeihin sekä kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuvaan käyttöpääomatarpeeseen.

Rahoituksen saatavuus vaikuttaa heikentyneen edelliseen mittaukseen verrattuna: jopa 16 prosenttia vastaajista ei ole hakenut tai saanut rahoitusta, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Tärkeimmiksi syiksi mainitaan kireät vakuusvaatimukset ja rahan korkea hinta. Lähes puolet vastaajista arvioi, että rahoituksen saatavuus ja ehdot vaikuttavat mahdollisuuksiin vastata kysynnän elpymiseen.

Alueen yrityksistä vain 15 prosenttia aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Yleisimmin rahoitusta aiotaan hakea investointeihin sekä kehittämishankkeisiin.

”Rahoituksen saatavuuden kiristyessä Finnveran takaus voi auttaa rahoituksen järjestymisessä. Olemme myös lanseeranneet uudet digitalisaatio- ja ympäristölainat, joilla haluamme kannustaa alueen yrityksiä investoimaan esimerkiksi vihreään siirtymään”, kertoo Finnveran Etelä-Suomen aluejohtaja Anna Karppinen.

Kotka-Hamina seutukunta toivoo hankkeiden käynnistymisiä

Etelä-Kymenlaaksossa odotukset tulevan suhteen ovat hyvinkin alavireisiä. Samanaikaisesti kuitenkin Kotka-Hamina seudulla on positiivisia näkymiä ja toiveita useimmankin suuren hankkeen toteutumisesta.

”On luonnollista, että viime aikojen kielteiset uutiset ovat vaikuttaneet yrittäjien tunnelmaan Kotka-Hamina seutukunnalla. On kuitenkin hyvä muistaa käynnissä olevat merkittävät investointihankkeet, jotka lähivuosien aikana tuovat tuhansia työpaikkoja Kymenlaaksoon, sanoo Haminan yrittäjien puheenjohtaja”, yrittäjä Sari Oleander.

”Nyt on huolehdittava, että paikalliset pk -yritykset ovat vahvasti mukana toteuttamassa suuria hankkeita. Yrittäjien tulee myös itse olla aktiivisia ja tarjota monipuolista osaamista, jota kyllä löytyy paikallisista yrityksistä”, muistuttaa Sari Oleander.

Tutustu syksyn 2023 pk-yritysbarometriin tästä.

The post Yritysten ja yrittäjien usko tulevaan on koetuksella Kymenlaaksossa appeared first on Kotkan kaupunki.